DMCA.com Protection Status

Xe tải Isuzu 2018 QKR77HE có tải 1.9 tấn 2.2 tấn nâng tải 3 tấn

06/04/2018
Thông tin dòng xe tải Isuzu QKR77H 2018 tiêu chuẩn Euro 4
 
- 1/ Isuzu QKR77HE 2018 thùng kèo mui bạt, Mui kín, Thùng lửng tải từ 1.99 tấn, 2.15 tấn, 2.3 tấn, 2.35 tấn, 2.45 tấn tổng tải dưới 5 tấn lưu thông thành phố.
- 2/ Isuzu QKR77HE 2018 thùng kèo mui bạt, Mui kín, Thùng lửng nâng tải tải 2.85 tấn, 2.9 tấn, 3.05 tấn tổng tải 5500 kg
 
A. ISUZU QKR77HE LOẠI THÙNG KÈO MUI BẠT TỪ 1.99 TẤN ĐẾN 2.35 TẤN
 
Xe tải Isuzu QKR77HE thùng dài 4m38 tải trọng từ 1.99 tấn đến 2.5 tấn
Isuzu loại QKR77HE thùng kèo mui bạt tải trọng từ 1.99 tấn, 2.15 tấn, 2.3 tấn, 2.35 tấn tổng tải dưới 5 tấn lưu hành đường Thành Phố được đóng thùng mui bạt chất lượng của Nhà máy Isuzu và Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng có các loại và mẫu như sau:
1 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 2 Tấn thùng kèo mui bạt tải trọng 1990 kg và tổng tải 4990, chiều dài lòng thùng hàng là 4.38 mét được phép lưu thông đường thành phố.
- Số loại xe: QKR77HE/QTH-MBB
- Tải trọng: 1990 kg
- Tổng tải: 4990 kg
- Loại Thùng: Thùng mui bạt do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4370 x 1730 x 675/1880 mm
Hình mẫu thùng xe tải 1.99 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
2 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 2.15 Tấn thùng kèo mui bạt tải trọng 2150 kg và tổng tải 4990, chiều dài lòng thùng hàng là 4.33 mét được phép lưu thông đường thành phố.
- Số loại xe: QKR77HE-C021
- Tải trọng: 2150 kg
- Tổng tải: 4990 kg
- Loại Thùng: Thùng mui kèo do nhà máy ISUZU Việt Nam đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4330 x 1760 x 1860 mm
Hình mẫu thùng xe tải 2.20 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
3 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 2.3 Tấn thùng kèo mui bạt tải trọng 2300 kg và tổng tải 4995, chiều dài lòng thùng hàng là 4.37 mét được phép lưu thông đường thành phố.
- Số loại xe: QKR77HE/QTH-MBB.N
- Tải trọng: 2300 kg
- Tổng tải: 4995 kg
- Loại Thùng: Thùng mui bạt do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4370 x 1730 x 675/1880 mm
Hình mẫu thùng xe tải 1.99 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
4 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 2.35 Tấn thùng kèo mui bạt tải trọng 2350 kg và tổng tải 4995, chiều dài lòng thùng hàng là 4.37 mét được phép lưu thông đường thành phố.
Số loại xe: QKR77HE/QTH-MB.N
- Tải trọng: 2350 kg
- Tổng tải: 4995 kg
- Loại Thùng: Thùng mui kèo bạt do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4380 x 1740 x 1500/1870 mm
Hình mẫu thùng xe tải 1.99 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
B. ISUZU QKR77HE LOẠI THÙNG KÍN TỪ 1.99 TẤN ĐẾN 2.35 TẤN
 
Xe tải Isuzu QKR77HE thùng dài 4m38 tải trọng từ 1.99 tấn đến 2.25 tấn đóng thùng kín
Isuzu loại QKR77HE thùng kín INOX tải trọng từ 1.99 tấn, 2.05 tấn, 2.25 tấn tổng tải dưới 5 tấn lưu hành đường Thành Phố được đóng thùng mui bạt chất lượng của Nhà máy Isuzu và Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng có các loại và mẫu như sau:
1 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 2 Tấn thùng kín Inox tải trọng 1990 kg và tổng tải 4990, chiều dài lòng thùng hàng là 4.38 mét được phép lưu thông đường thành phố.
- Số loại xe: QKR77HE/QTH-TK
- Tải trọng: 1990 kg
- Tổng tải: 4990 kg
- Loại Thùng: Thùng kín do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4380 x 1730 x 1870 mm
Hình mẫu thùng xe tải 1.99 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
2 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 2.05 Tấn thùng kín Inox tải trọng 2050 kg và tổng tải 4995, chiều dài lòng thùng hàng là 4.33 mét được phép lưu thông đường thành phố.
- Số loại xe: QKR77HE-V020
- Tải trọng: 2050 kg
- Tổng tải: 4995 kg
- Loại Thùng: Thùng kín do nhà máy ISUZU Việt Nam đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4330 x 1760 x 1860 mm
Hình mẫu thùng xe tải 2.05 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
3 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 2.25 Tấn thùng kín Inox tải trọng 2250 kg và tổng tải 4995, chiều dài lòng thùng hàng là 4.38 mét được phép lưu thông đường thành phố.
- Số loại xe: QKR77HE/QTH-TKN
- Tải trọng: 2250 kg
- Tổng tải: 4995 kg
- Loại Thùng: Thùng kín do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4380 x 1730 x 1870 mm
Hình mẫu thùng xe tải 2.25 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
C. ISUZU QKR77HE LOẠI THÙNG LỬNG TẢI TRỌNG 2.45 TẤN
1 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 2.45 Tấn thùng lửng Inox tải trọng 2450 kg và tổng tải 4995, chiều dài lòng thùng hàng là 4.39 mét được phép lưu thông đường thành phố.
- Số loại xe: QKR77HE/QTH-TLN
- Tải trọng: 2450 kg
- Tổng tải: 4995 kg
- Loại Thùng: Thùng lửng do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4390 x 1740 x 4250 mm
Hình mẫu thùng lửng xe tải 2.45 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
D. ISUZU QKR77HE LOẠI MUI BẠT, THÙNG KÍN, THÙNG LỬNG NÂNG TẢI TỪ 2.85 TẤN - 3.05 TẤN TỔNG TẢI 5500 KG
1 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 nâng tải  2.9 Tấn thùng kèo mui bạt tải trọng 2900 kg và tổng tải 5500, chiều dài lòng thùng hàng là 4.37 mét.
Số loại xe: QKR77HE/QTH-MBB18
- Tải trọng: 2900 kg
- Tổng tải: 5500 kg
- Loại Thùng: Thùng mui kèo bạt do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4370 x 1730 x 675/1770 mm
Hình mẫu thùng mui kèo bạt xe tải 2.9 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
2 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 nâng tải 2.85 Tấn thùng kín Inox tải trọng 2850 kg và tổng tải 5500, chiều dài lòng thùng hàng là 4.38 mét được phép lưu thông đường thành phố.
- Số loại xe: QKR77HE/QTH-TK18
- Tải trọng: 2850 kg
- Tổng tải: 4995 kg
- Loại Thùng: Thùng kín do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4380 x 1730 x 1870 mm
Hình mẫu thùng kín INOX xe tải 2.85 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
3 - Isuzu QKR77HE Euro 4 2018 nâng tải 3.05 Tấn thùng lửng Inox tải trọng 3050 kg và tổng tải 5500, chiều dài lòng thùng hàng là 4.39 mét
- Số loại xe: QKR77HE/QTH-TL18
- Tải trọng: 3050 kg
- Tổng tải: 5500 kg
- Loại Thùng: Thùng lửng do Ô tô Quang Thịnh Hưng đóng
- Kích thước lòng thùng xe: 4390 x 1740 x 425 mm
Hình mẫu thùng lửng xe tải 3.05 tấn số loại Isuzu QKR77HE 2018 Euro 4
 
Trên đây là các thông tin về các dòng xe tải ISUZU 2018 QKR77HE theo tiêu chuẩn Euro 4 mới nhất hiện nay. ISUZU QKR77H là phiên bản nâng cấp động cơ của ISUZU QKR55H 1.9 tấn. Với các mẫu thùng xe như Thùng lửng, Thùng mui kèo bạt, Thùng kín mong rằng sẽ đáp ứng nhu cầu cho khách hàng tin dùng hàng Isuzu chất lượng Nhật Bản.

=>> Xe cũ Isuzu QKR55H 1.9 tấn đến 2.2 tấn thùng kèo mui bạt và thùng Kín Inox. Để thuận tiện cho tất cả các khách hàng chúng tôi ưu tiên cho khách hàng mua xe cũ của Isuzu QKR55H 1.9 tấn đến 2.2 tấn đã qua sử dụng để tiết kiệm khoảng chi phí cho khách hàng. Hãy gọi nhanh cho chúng tôi thông qua số điện thoại: 0932057001 - 0949001544 Mr. CAO.
 
Xem thêm:
- Xe tải Isuzu 2018 QKR77H thùng mui bạt 4.38 mét tải 1.99 tấn đến 2.35 tấn tổng tải dưới 5 tấn.
Gọi điện SMS  Chỉ đường